Deadlines en vergaderdata 2021


Oproep Teledoc Campus 2021

Om de ontwikkeling van documentaire talent te stimuleren hebben de NPO, NPO-fonds, CoBO en het Nederlands Filmfonds het samenwerkingsproject Teledoc Campus ontwikkeld. Hierin bieden zij teams van jonge regisseurs én producenten de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders waarin zij later zullen opereren (televisie en bioscoop), krijgen makers de kans hun talenten te ontplooien. De films worden begeleid, ontwikkeld en gefinancierd door Filmfonds, NPO/publieke omroepen, NPO-fonds en CoBO.

Filmplannen kunnen na selectie door publieke omroepen en Filmfonds een toekenning krijgen voor ontwikkeling: voor research en het schrijven van een documentairescript. Na uitwerking tot een script vindt opnieuw selectie plaats door publieke omroepen en Filmfonds voor mogelijke realisering.

Deadlines 2021

Alle vergaderdata en deadlines voor het indienen van plannen voor Teledoc Campus 2021.

Deadline indienen Vergadering
1ronde Maandag 15 maart 17:00 uur Dinsdag 30 maart
2e ronde Maandag 31 mei 17:00 uur Maandag 14 juni
3e ronde Maandag 11 oktober 17:00 uur Dinsdag 26 oktober
Extra ronde Maandag 29 november 17:00 uur Dinsdag  14 december

 

Wie komen in aanmerking?

Dit project staat open voor in Nederland wonende documentairemakers die OF minimaal één (korte) documentaire hebben gemaakt waarin hun talent en ambitie zichtbaar is en die bovendien op landelijke of regionale televisie is uitgezonden of bioscooproulatie heeft gehad OF die een audiovisuele opleiding (of School voor Journalistiek) hebben afgerond, waarbinnen een (korte) documentaire werd gerealiseerd. In alle gevallen geldt een filmografie van maximaal drie (korte) documentaires voor de regisseur.

Regisseurs zijn niet verbonden aan een omroep en kunnen een voorstel indienen samen met een producent waarmee ze graag willen werken. De regisseur en de producent mogen niet één en dezelfde persoon zijn.

Projecten worden ingediend door een productiemaatschappij en alleen plannen van onafhankelijke documentaire producenten worden behandeld. De voorkeur wordt gegeven aan beginnende producenten met een relevante opleiding.

De producent kan bij maximaal twee Teledoc Campus producties tegelijkertijd betrokken zijn (ontwikkelen en/of realiseren). De regisseur kan bij maximaal één Teledoc Campus tegelijker betrokken zijn en heeft bij voorkeur geen productie in een ander traject (kids&docs, Wildcard)

Criteria filmplan

Onderwerpkeuze en filmische vormgeving zijn van cruciaal belang waarbij de volgende punten een rol kunnen spelen:

Indienen plannen

Er worden jaarlijks vanuit Teledoc Campus maximaal 18 bijdragen voor ontwikkeling en 9 bijdragen voor realisering toegekend. Per jaar zijn er drie of vier indienrondes, afhankelijk van het aantal toekenningen dat tot dan toe heeft plaatsgehad. De data vind je onder Deadlines 2020. Check voor de komende indiendatum de website van Filmfonds of CoBO.

Meer informatie en het indienen van plannen

Protocol

Het integrale protocol voor Teledoc Campus kun je hieronder downloaden.
Protocol Teledoc Campus vanaf 1 januari 2018 (pdf)

 

Geplaatst op 17 december 2020