Vermelding Teledoc Campus op voortitels en aftiteling


Vermelding Teledoc Campus op voortitels en aftiteling

Hieronder vindt u alle aanwijzingen voor het verwijzen in tekst en beeld bij Teledoc.

In de voortitels en/of aftiteling van de Teledoc en alle publiciteitsmateriaal wordt melding gemaakt van de cofinanciering door CoBO, Filmfonds én NPO.

Alle logo’s moeten daarbij even groot zijn.

Download Handleiding voor vermelding Teledoc Campus op voortitels en aftiteling (pdf)

Logo’s

Download logo’s Teledoc Campus (zipfile)